Ogiltiga sedlar och mynt 30 juni 2017

Från och med den 30 juni 2017 blir vissa sedlar och mynt ogiltiga som betalningsmedel. Det innebär att man inte längre kan använda dem att betala med.

Följande sedlar och mynt omfattas

  • 500-kronorssedeln
  • 100-kronorssedeln
  • 5-kronan
  • 2-kronan
  • 1-kronan

Varför byts sedlar och mynt ut

Anledningen till att äldre sedlar och mynt byts ut är flera. När det gäller sedlar har de nya sedlarna fler säkerhetsdetaljer och är därför svårare att förfalska. Dessutom behövde sedlarna moderniseras generellt.

De nya mynten är lättare än de äldre och därmed förenklas hanteringen för alla som använder mynt.

Allergier och miljöfaktorer

Äldre mynt innehåller nickel som många människor är allergiska emot. Nya mynt däremot är helt fria från nickel. Även miljöbelastningen minskar eftersom det krävs färre transporter än tidigare för att transportera samma summa pengar.

Vad gör man med ogiltiga sedlar?

Den som sitter med ogiltiga sedlar efter den 30 juni 2017 kan lösa in dessa hos Riskbanken. Minimibelopp för att göra en inlösen är 100 kronor. Riksbanken tar ut en avgift på 100 kronor per ärende oavsett antal sedlar, mynt och belopp.

Två alternativ för inlösen finns:

  • Använd Riksbankens webbformulär och skicka därefter in sedlarna till Riksbanken. Ett BankID eller mobilt BankID krävs.
  • Skriv ut Riksbankens blankett i pdf-format. Skicka därefter in den påskrivna blanketten tillsammans med sedlarna till Riksbanken. Olika blanketter gäller för privatperson och för företag.

Fram till och med den 30 juni 2018 går det även att bra att sätta in gamla sedlar direkt på ett bankkonto.

Inlösen av mynt

Den som har mynt som blir ogiltiga måste använda dem som betalmedel innan de upphör att gälla. Har man många mynt går det även att vända sig till ett lokalt bankkontor, ett växlingskontor eller genom att använda insättningsmaskiner i handeln. Observera att alla banker inte tar emot kontanter. Här gäller 30 juni 2017 utan undantag.

nya sedlar och mynt 2016

Leave a Comment